Top 10 quốc gia sản xuất rượu vang đứng đầu thế giới năm 2023

10 quốc gia sản xuất rượu vang đứng đầu thế giới năm 2023

Thông tin này cung cấp cho các bạn cái nhìn tổng quan về Top 10 quốc gia sản xuất rượu vang đứng đầu thế giới theo thống kê năm 2023. Các thứ tự có thể thay đổi giữa một số quốc gia như Ý và Pháp.

Theo bảng dưới đây với đơn vị đo là : nghìn hectoliters ( Toàn bộ các quốc gia trên thế giới sản xuất trung bình khoảng 260 triệu hectoliters/năm)